Monday, April 13, 2015

Downlad Grand Theft Auto V + Crack


ඕන්න යාලුවනේ මම අහත් අරගෙන ආවේ සුපිරිම GTA Game එකක්.. ඒ තමා මේ දවස් වල මාර ඉල්ලුමක් තියන Grand Theft Auto V.........  මේඑක තවම Release වෙලා නෑ...PlayStation 3Xbox 360 ,PlayStation 4Xbox One  වලටනම් මේක release කරලා දැන් ගොඩක් කල් ඒත් තවම Windows PC වලට මේක එන දවස විතරයි කියලා තියෙන්නේ ඒ දවස තමා 14 April 2015.දැන් නම් හොදටම ලඟයි. 
Trailer එක බැලුවේ නැති අය මෙතනින් බලන්න...........Minimum Specs
 • OS: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2* (*NVIDIA video card recommended if running Vista OS)
 • Processor: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz
 • Memory: 4GB
 • Video Card: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
 • Sound Card: 100% DirectX 10 compatible
 • HDD Space: 65GB
Recommended Specs
 • OS: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
 • Processor: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)
 • Memory: 8GB
 • Video Card: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
 • Sound Card: 100% DirectX 10 compatible
 • HDD Space: 65GB

ඕන්න කොල්ලනේ Game එක Release වෙන්නත් කලින්ම අපි Game එක අරන් ආවා.....

Download GTA V Full Version ( 60GB ) 
       මේ game ලින්ක්ස් දැම්මට ඒවා Download කරන්නේ නෑනේ... කොහොමත් ඒ Games 30GB යි 40GBයි  ඇත්තටම ඒවා බාන්න බෑනේ.... ඒකට විසදුමක් විදියට කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් Game කඩෙන් ගන්න එක තමා... නැත්නම් ගත්ත කෙනෙකුගෙන් ඉල්ල ගන්න තමා වෙන්නේ.... ඒ කොහොම උනත් Games කඩෙන් ගන්න අපේ Blog එකට එන යන අයට අපි කඩෙන් Games ගන්න වැඩේ පහසු කරන්නයි යන්නේ... ඒ ඔයාලට ඕන Game එක අපි ගෙදරටම එවනවා..  මුලින්ම කියන්න ඕන මේක අපේ වැඩක් නම් නෙවෙයි... අපි කරන්නේ මේ වැඩේ කරන අයව ඔයාලාට Contact කරන එක විතරයි.... ගොඩක් පහසු මිලට ඔයාලට Game ගන්න අපි අවස්තාව උදා කර දෙනවා.... කරන්න තියෙන්නේ අපේ Contact Forum එකට ඔයාලට ඕන Game එකේ නම , ඔයාලව Contact කරගන්න පුලුවන් විදිහ වගේ විස්තර ටිකක් එවන්න.... ඊට පස්සේ අපි මේ ගනුදෙනුව වෙන විදිය ඔයාලට කියන්නම්.....   

DVD 16
Rs- 430
තැපැල්-100i

Screenshots 

Gta v wiki සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵලGta v wiki සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල


Gta v wiki සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල


Gta v wiki සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල


මේ ඔයාලා කමති දෙයක් දෙන්නයි හදන්නේ ඒ තමා  GTA V Game Missions ටික 


Main story missions

LudendorffNorth Yankton

Prologue
 • Prologue: In 2004, Michael, Trevor and Brad are robbing a bank in Ludendorff, North Yankton, where police officers arrive. However, during their attempted getaway, their SUV is eventually destroyed by a train, the trio must escape on foot.

Los Santos

Simeon Yetarian
 • Franklin and Lamar: Franklin and his best friend Lamar must repossess a pair of high end sports cars and return them to Simeon's dealership.
Lamar Davis
 • Chop: Lamar plans to earn some extra cash by getting into the kidnapping business, as he attempts to kidnap a Ballas member named D.
 • The Long Stretch: Lamar and Stretch, who has been released from prison, have set up a deal with D, which turns out to be an ambush by the Ballas, so the trio must escape from the Ballas and later the cops.
Michael De Santa
 • Father/Son: Michael and Franklin try to save Jimmy from a bunch of gangsters who have stolen Michael's yacht.
 • Marriage Counseling: Michael and Franklin must chase a tennis coach who had been caught cheating with Michael's wife. Afterwards, Michael tears down a house that the coach was hiding, which turns out to be the home of notorious gangland boss Martin Madrazo.
 • Daddy's Little Girl: Michael and Jimmy go on a bike ride on Vespucci Beach where they have a race. Afterwards, Jimmy shows Michael a boat in the ocean, where Tracey is entertaining some guests at a party. Michael goes and gets her, and as he escapes, two men from the boat attempt to kill the father and daughter.
Lester Crest
(Loud Aproach)
(Smart Aproach)
Heists

Blaine County

Trevor Philips
 • Mr. Philips: After seeing a report on the news about the Vangelico armed robbery and he recognises Michael, he goes out and monopolizes Blaine County's methamphetamine business while murdering members of The Lost MC.
 • Nervous Ron: Trevor is furious after some members of The Lost MC ransacked his trailer and broke one of his collectible statues. He wants revenge, but he also wants their arms dealing business, so he sets about killing two birds with one stone and murders The Lost MC with assistance from his best friend Ron.
 • Friends Reunited: Trevor drives to Los Santos to meet Michael with his friend Wade.
Tao Cheng

Los Santos

Trevor Philips
(Freighter and Offshore Method)
(Only Offshore Method)
Michael De Santa
 • Fame or Shame: When Michael and Trevor hear that Tracey is trying out for Fame or Shame, they go to the auditions to stop her. During the audition, the duo must chase Lazlow after he performs a sexual pose on Tracey.
Federal Investigation Bureau/Dave Norton
 • Dead Man Walking: Infiltrate the city morgue to confirm the death of an FIB suspect. Then, escape IAA agents from the building.
Federal Investigation Bureau/Steve Haines
Michael De Santa
 • Did Somebody Say Yoga?: Michael decides to give Yoga a try with his wife and her instructor to see what it's like.
Lamar Davis
 • Hood Safari: Franklin, Trevor and Lamar fight their way through an ambush on Grove Street after a drug deal with Ballas members initially goes wrong.
Devin Weston
Solomon Richards
Martin Madrazo
 • Caida Libre: Shoot down Madrazo's cousin's plane to retrieve a package.
Heists

Blaine County Missions

Trevor Philips
Federal Investigation Bureau/Steve Haines
Heists

Los Santos Missions

Trevor Philips
Lester Crest
(Subtle Aproach)
(Obvious Aproach)
Michael De Santa
Devin Weston
Lester Crest
(Covert Aproach)
Franklin Clinton
Federal Investigation Bureau/Dave Norton
 • The Wrap Up: Escape from the Kortz Center after an ambush from rival FIB members, IAA agents, and a platoon from Merryweather Security.
Solomon Richards
 • The Ballad of Rocco: Kill Rocco Pelosi after he and his accomplice attack Solomon Richards.
 • Legal Trouble: Retrieve the film reel from Weston's assistant.
 • Meltdown: Attend the premiere of Meltdown. However, Devin Weston arrives to reveal to Michael that he send a platoon of Merryweather Security to murder his family. It's up to Michael to save his family and kill the Merryweather agents.
Heists

Endings

Federal Investigation Bureau/Steve Haines
Devin Weston
Lester Crest

Side missions

 • The Good Husband - Amanda calls Michael, telling him she is in police custody after a misunderstanding at Didier Sachs, and asks for him to rescue her or not.
 • Parenting 101 - Jimmy gets kidnapped by internet geeks who he has been "trolling" and calls Michael to request rescue.
 • Doting Dad - Tracey calls Michael, telling him she is being followed by a creepy guy asks for help.
 • Strangers and Freaks - Meet random characters and do various jobs for them.
 • Property Management - Work for the businesses you own.
 • Flight School - Learn how to fly airplanes and helicopters.
 • Chaos - First Dr. Friedlander session.
 • Evil - Second Dr. Friedlander session.
 • Negativity - First phone session with Dr. Friedlander.
 • Fucked Up - Second phone session with Dr. Friedlander.
 • Abandonment Issues - Last Dr. Friedlander session.
 • Lester's Assassinations - A series of side missions involving killing businessmen for Lester's stock market manipulation.

Trivia

 • GTA V has the second least amount of missions, beating Vice City Stories' 59, and falling under a tie between GTA III and Liberty City Stories' 70, although it takes much more time to complete a single mission compared to its predecessors'.

ඔය ඔක්කොම සින්හලෙන් ලියන්න ගියානම් ඔය ටික තව මාසෙකින්වත් දෙන්න වෙන්නේ නෑ.
මේ තොරතුරු ටික හොයා ගත්තේ http://gta.wikia.com එකෙන් ආ...  

එහෙන්ම් මම අදට යනවෝ................
යාලුවන්ටත් බලන්න Shear කරන්න....... 


Grand Theft Auto V

Developer(s)Rockstar North[a]
Publisher(s)Rockstar Games
Distributor(s)Take-Two Interactive
Producer(s)Leslie Benzies[2]
Imran Sarwar[3]
Designer(s)Leslie Benzies
Imran Sarwar
Programmer(s)Adam Fowler[4]
Artist(s)Aaron Garbut[5]
Writer(s)Dan Houser
Rupert Humphries
Michael Unsworth[6]
Composer(s)
SeriesGrand Theft Auto
EngineRAGE, with Euphoria and Bullet
Platform(s)Microsoft Windows
PlayStation 3
PlayStation 4
Xbox 360
Xbox One
Release date(s)PlayStation 3Xbox 360
17 September 2013[b]
PlayStation 4Xbox One
18 November 2014
Microsoft Windows
14 April 2015
Genre(s)Action-adventure
Mode(s)Single-playermultiplayer
DistributionOptical disc, download

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search